Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 46 sözleşmeli personel alacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 46 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; tabloda belirtilen puan türünden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

4- Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası

(a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)

7- İlana çıkılan bütün pozisyonlarda başvuran adaylar için görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

8- Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı gün itibariyle 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e-Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlana dair açıklamalara adaylar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasıhttps://www.osmaniye.edu.tradresinden veya “Kariyer Kapısı”https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresinden ulaşabilecektir.

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

4. Başvuran adaylarda, lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P3, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94 puanı esas alınacaktır.

5. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

6. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

7. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

10. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

11. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında www.osmaniye.edu.tr son başvuru tarihini takip eden otuz (30) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AÇIKLAMALAR:

1- Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 50 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi.” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

4- Sertifika şartı ilan edilen pozisyonlar için Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan ya da Yükseköğretim Kurumlarından alınmış sertifikalar geçerli olacaktır.

5- Adayların ilan tarihinde önce istenen sertifikalara sahip olması gerekmektedir.

6- Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu e-devlet barkodlu “SGK Hizmet Dökümü”nü sisteme yüklemesi gerekmektedir

7- Tecrübe hesabında SGK Hizmet Dökümlerinde; çalışan kişilerin çalışma sürelerini hesaplarken SGK tarafından bir ay 30 gün olarak hesaplanmakta böylece 12 ay x 30 gün = 360 gün çalışma pirimi olan sigortalı 1 yıl çalışmış sayılmaktadır. SGK Hizmet Dökümlerinde adayların fiilen çalışmış oldukları gün sayıları hesaplanmaktadır. Eksik günler tecrübeden sayılmamaktadır. Staj süreleri tecrübeden sayılmamaktadır.

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan herhangi bir ön lisans programından mezun olup, Emniyet veya Silahlı Kuvvetlerde en az iki (2) yıl çalışma sonrası kendi isteği ile ayrılmış olanların SGK Döküm belgesi ve kendi istekleri ile ayrıldıklarını gösterir kurum onaylı belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

9- Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvuru tarihleri içinde özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınan, adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, boy-kilo durumu ile beden kitle endeks ölçülerinin tam ve net olarak yazılı olan doktorun kaşe ve imzasının bulunduğu belgeyi sisteme yüklemesi gereklidir.

10- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı : İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka kısmının beraber sisteme yüklemesi gereklidir.

11- İlanda istenen sertifikaların sisteme ön yüzü ile beraber bilgi vs mevcut olması durumunda arka yüzlerinin yüklenmesi gerekmektedir.

12- – Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla modüle yüklemeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.

13- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

14- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

15- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

16- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

17- İdare, ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği farklı ilçelerde ve birimde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

18- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.

19- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası (www.osmaniye.edu.tr ) duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı e-posta : [email protected]

Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1507-1512-1518-1519)

BÜRO PERSONELİ (İlan Sıra No:01)

-Adalet ön lisans programından mezun olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak

BÜRO PERSONELİ (İlan Sıra No:02)

– Muhasebe, Muhasebe ve Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak.

TEKNİKER (İlan Sıra No:03)

-Telekomünikasyon, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Haberleşme ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarından birisinden ustalık belgesi ya da dengi bir belgeye sahip olmak

-Mezuniyet sonrası alanında en az bir (1) yıl deneyime sahip olmak,

-Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak.

TEKNİKER (İlan Sıra No:4)

-Harita ve Kadastro ön lisans programından mezun olmak,

-Güncel ölçüm tekniklerini uygulamış, yeni nesil teknolojik ölçüm aletlerini kullanımda tecrübeli olmak,

-Netcad ve Arcgis Programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,

-Autocad Programını en az orta derecede kullanabiliyor olmak

-Mezuniyet sonrası en az bir (1) yıl deneyime sahip olmak,

-Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak

TEKNİKER (İlan Sıra No:5)

-Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

-Mezuniyet sonrası alanında en az bir (1) yıl deneyime sahip olmak,

-Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak

TEKNİKER (İlan Sıra No:6)

-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön lisans programından mezun olmak,

-Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (İlan Sıra No:7)

-Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunu olmak veya herhangi bir ön lisans programından mezun olup, Emniyet veya Silahlı Kuvvetlerde en az iki (2) yıl çalışma sonrası kendi isteği ile ayrılmış olmak,

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

– 170 cm’den kısa boylu olmamak,

-Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak (Bakınız Açıklamalar-9),

-İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

-Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

DESTEK PERSONELİ (İlan Sıra No:8)

– Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendireme alanında Yapı Tesisat Sistemleri dalı Doğalgaz İç Tesisatçısı sertifikasına sahip olmak,

-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendireme alanında Yapı Tesisat Sistemleri dalı Isıtıcı ve Gaz Yakıcı Cihazlar Bakım Onarımı sertifikasına sahip olmak,

-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında İklimlendirme Sistemleri dalı Klima Bakım Onarımı sertifikasına sahip olmak,

– Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (İlan Sıra No:9)

-En az ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezunu olmak

-Vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak,

-Bahçıvanlık alanlarında sertifikaya sahip olmak,

-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda çalışmaya engel durumu olmamak,

-Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabiliyor olmak,

-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak

-Bahçıvan olarak çalışabileceğini gösterir heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

– Üniversitemiz tüm kampüs ve yerleşkelerinin çevre düzenlemesi, yeşil alanlarının bakımı, budama, sulama ve çim biçme vb. peyzaj işlerini yürütmek üzere çalıştırılacaktır.

DESTEK PERSONELİ (İlan Sıra No:10)

-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezunu olmak,

-Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

-Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

-Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde yüksek katlı binalarda, açık ve kapalı alanlarda, vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

– “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.(Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

** Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde iç ve dış alan temizlik, basit bakım-onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 46 sözleşmeli personel alacak

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Benn.com.tr ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!