Stratejik Yönetim

Sivil Toplum kuruluşlarında, kuruluş amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler ve stratejik planlar geliştiren, itibar ve kriz yönetimini de içeren bu stratejilerin etkin bir şekilde uygulamasını sağlayan, hedefine ulaşacak yolda olup olmadığını belirleyen değerlendirmeler ve ölçümler yapan hizmetler vermekteyiz.